پنجشنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۶

Related Posts

  • واژه دارک‌وب بیشتر از سوی دولت آمریکا استفاده شد به خاطر اینکه دسترسی جاسوسانه دولت در این وب امکان‌پذیر نبود. سعی دولت آمریکا در بد جلوه‌دادن این شبکه ناشناس با اسم‌گذاری دارک‌وب (وب سیاه) شروع شد. نام‌گذاری پرطرفدارتر و صحیح‌تر دیپ‌وب (وب عمیق) است.

    • سعید

      سلام، استفاده از دارک وب در این پست بیشتر به دلیل منبع و همخوانی آن با عملی که انجام شده دارد. و همچنین دارک وب قسمت کوچکی از دیپ‌وب است. اما توضیح شما به احتمال قوی صحیح است، ممنون.

All rights reserved Koneshtech