دوشنبه 20 آذر 1402

akira-ransom-note

نرم‌افزار رمزگشایی باج افزار آکیرا به صورت رایگان در دسترس است
akira-decryptor
avast-decryptor