یکشنبه 19 آذر 1402

akira-decryptor

نرم‌افزار رمزگشایی باج افزار آکیرا به صورت رایگان در دسترس است
akira-ransom-note