سه‌شنبه 25 مرداد 1401

python

چندین کتابخانه مخرب Typosquatted پایتون در مخزن PyPI وجود داشته