یکشنبه 23 مرداد 1401

iptable

چگونه از طریق Iptables تعداد کانکشن‌های یک IP را محدود کنیم؟