دوشنبه 13 آذر 1402

Image-from-iOS

گوگل داده‌های شما را برای همیشه پاک خواهد کرد، اگر دو سال است که وارد حساب کاربری خود نشده‌اید