یکشنبه 19 آذر 1402

gitlab

آسیب‌پذیری بحرانی Gitlab امکان سرقت حساب‌های کاربری را می‌دهد